Ik ben Judith van Barlingen en ik hou er zelf niet van wanneer er onnodig gegevens van mij verzameld en bewaard worden. En ik hou er al helemaal niet van als deze gegevens gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor ik deze heb verstrekt.

Ik zal er dan zelf ook alles aan doen om zorgvuldig om te gaan met gegevens die aan mij verstrekt worden. Ik verzamel niet meer gegevens dan nodig zijn, ik zal ze zeker niet delen met anderen en als ik ze niet meer nodig heb voor het doel waarvoor jij ze aan mij verstrekt hebt of vanwege wettelijke verplichtingen zal ik ze verwijderen. Ook zorg ik ervoor dat mijn computer beveiligd is en dat ik software en dergelijke gebruik die (voor zover ik kan beoordelen) veilig is.

Mocht er toch iets mis gaan of heb je vragen over hoe ik met jouw gegevens om ga dan kun je me altijd mailen op judith@judithvanbarlingen.nl

Hieronder vind je het officiële verhaal. Dit heeft betrekking op alle diensten en producten  van Judith van Barlingen.

PRIVACY

In deze privacyverklaring vertel ik welke gegevens verzameld worden als je www.judithvanbarlingen.nl  gebruikt of een dienst afneemt bij Judith van Barlingen, waarom dat gebeurt  en hoe ik ervoor zorg dat er zorgvuldig omgegaan wordt met deze gegevens.

Door gebruik te maken van www.judithvanbarlingen.nl  geef je aan het privacybeleid te accepteren

Welke gegevens verzamel ik en waarom?

Ik verzamel  of gebruik  geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij ik van tevoren je expliciete toestemming hiervoor heb verkregen. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Als je jouw e-mailadres en naam opgeeft om je te abonneren op m’n nieuwsbrief, gebruik ik je e-mailadres om nieuwsbrieven te mailen via Mailchimp
 • Als je een mail verstuurt via het contactformulier, bijvoorbeeld omdat je meer wilt weten over een bepaalde dienst of om een vrijblijvend telefoongesprek aan te vragen, dan gebruik ik die informatie om jou antwoord te kunnen geven.
 • Als je reageert op een blog op de website en je vult daarbij je naam en website url in, dan wordt je naam getoond en wordt er gelinkt naar jouw website. Om te kunnen reageren op een blog moet je een e-mailadres invullen. Deze is ‘aan de voorkant’ onzichtbaar, maar ik kan dat e-mailadres wel zien in de reactiesectie van het WordPress CMS. Daar kan ook een IP nummer zien, omdat dit de manier is waarop reactiesystemen zoals deze werken. Neem hier een kijkje als je meer wilt weten over het privacybeleid van WordPress.
 • Wanneer je een dienst afneemt dan sla ik gegevens op om deze dienst zo goed mogelijk uit te voeren en om je een factuur te kunnen sturen. Deze gegevens worden lokaal opgeslagen.

Ik heb toegang tot de persoonsgegevens die op bovengenoemde manieren verzameld worden. Ze zijn opgeslagen bij Mailchimp, de software die ik gebruik om nieuwsbrieven te versturen, bij Yourhosting, het bedrijf via welke de wesbites en mail gehost worden, bij WordPress en lokaal op mijn computer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG. Gezien de aard van de diensten van Judith van Barlingen kan het zijn dat ik vraag om persoonlijke en/of financiële informatie. Deze gegevens worden opgeslagen in een klantdossier, gebruik ik alleen om de afgesproken diensten te kunnen leveren en deel ik nooit met derden. De informatie uitwisseling zal over het algemeen verlopen via email.

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief, aanbiedingen van diensten of andere nieuws wanneer je aangegeven hebt dat je deze wilt ontvangen
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je, indien nodig, te informeren over wijzigingen in diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het uitvoeren van de te leveren dienst
 • Het voeren van mijn administratie

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Simpel, er worden geen besluiten genomen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Niet langer dan strikt wettelijk noodzakelijk is  en/of om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief wordt je emailadres verwijderd uit het mailbestand in Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Geen probleem. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar judith@judithvanbarlingen.nl.

Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  judith@judithvanbarlingen.nl

De volgende maatregelen zijn genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

De websites hebben een SSL certificaat. Dat betekent dat gegevens die je invult via de websites verstuurd worden via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

De computer is beveiligd met een goede virusscanner en firewall en is ook beveiligd met een wachtwoord. Extreem privacygevoelige bestanden zijn eveneens beveiligd met een wachtwoord. Deze computer wordt alleen gebruikt door mij. Regelmatig maak ik een back-up die opgeslagen wordt op een met een wachtwoord beveiligde externe harde schijf.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van  www.judithvanbarlingen.nl . Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

COOKIES

Waarom gebruik ik cookies?

Cookies zorgen er voor dat ik kan zien hoe de websites worden gebruikt en hoe ik deze kan verbeteren.

Welke cookies gebruik ik?

Ik maak geen gebruik van software de statistieken verzameld. Er staan ook geen social media knoppen op deze website.

Nieuwsbrief
Dit stukje informatie is alleen relevant voor mensen die zich hebben ingeschreven voor een nieuwsbrief. Ik gebruik Mailchimp voor het verzenden van m’n nieuwsbrieven en ook zij maken gebruik van cookies. Lees hier meerover het privacybeleid van dit bedrijf.

Hoe kan je cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Op de the About Cookies website kun je meer informatie vinden. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat deze website minder goed werkt.

TOT SLOT

Ik doe mijn best om te voldoen aan alle voor mijn situatie relevante aspecten van de privacywetgeving en jou daar goed over te informeren.

Zodra ik ontdek dat er nog iets is wat ik moet doen in het kader van de AVG, er op deze pagina iets blijkt te ontbreken en/of informatie onvolledig is, dan onderneem ik daar zo snel mogelijk actie op en vul ik deze pagina aan.

Heb je vragen (of suggesties)? Neem gerust contact op via het contactformulier op deze website of bel 06-51812892.

Judith van Barlingen
Bohemen 31
3831EP Leusden

Bijgewerkt Maart 2024