Cijfers. Vroeger dacht ik dat cijfers niet konden liegen. Dat cijfers betrouwbaar waren en voor iedereen hetzelfde betekende.

Eenmaal aan het werk kwam ik er als snel achter dat het allemaal niet zo eenduidig is. Cijfers betekenen alleen iets in een context. Zonder die context zijn cijfers niet anders dan tekens op een papier (of scherm).

Voordat je iets kan zeggen over cijfers moet je het verhaal erachter kennen. Waar komen die cijfers vandaan? Wat zijn er voor vragen gesteld? Wat zijn de (bewuste én onbewuste) aannames geweest? Wat wilden we meten en wat is er daadwerkelijke gemeten?

Als het gaat over de waarde van ondernemingen en organisaties kijken we vaak alleen maar naar cijfers. Winst, omzet, kosten, dividend etc.

Ook hiervoor geldt echter dat cijfers alleen niets zeggen. Een jaarrekening alleen zegt heel weinig over waar je bedrijf staat en wat de mogelijkheden zijn. Een begroting die je alleen maar maakt omdat het moet zal nooit meer worden dan een papier met cijfers.

Door alleen naar die financiële cijfers te kijken mis je een heleboel. Je mist de waarde die je toevoegt voor jezelf, voor de mensen om je heen, je klanten en leveranciers. En de impact die je met jouw bedrijf hebt.

Om die cijfers te laten leven, om van die financiële rapportages meer te maken dan wat overzichten, moet eerst naar de context gekeken worden.

Wie ben jij als ondernemer of bestuurder, wat is je droom, wat is de impact die jouw organisatie wil hebben en welke stappen kun jij nemen om dat neer te zetten? Wanneer je van hieruit naar de cijfers gaat kunnen ze ondersteunen en je helpen bij het maken van keuzes.